Sayfalar

20 Mayıs 2014 Salı

Pentaho CE 5.0 Kurulum.

Pentaho CE 5.0.1 Kurulum.

İndirime
Pentaho ana sayfası olan http://www.pentaho.com/ adresinden yapılan indirmeler Pentaha EE sürümünü içermektedir ve bu sürüm için Ticari lisans  gerekmektedir.


Pentaho'nun ücretsiz sürümü olan Pentaho CE 5.0 , http://community.pentaho.com adresinden indirilebilir.  Başlangıç için ilk indirme "Business Analytics Platform" (Main Downloads kısmında) dosyasıdır.  İndirilen dosya (örn: biserver-ce-5.0.1-stable.zip) tüm Java uyumlu platformları destekler.

Windows 7 SP1 64bit bilgisayara kurulum.

İndirilen ZIP dosya açıldığında  tüm dosyalar "biserver-ce" altında oluşur. Teorik olak bu işlemle kurulum tamamlanmış olur. Herşeyi uygun bir makinada (JAVA kurulu ve JAVA_HOME doğru set edilmiş, yetki ve bellek sorunu olmayan) "Business Analytics Platform" çalışabilir durumdadır.

Kurulumu "c:\pentaho\biserver-ce" şeklinde bir klasöre yapmak tercih sebebidir. İçinde özel karekterler bulunan , boşluk bulunan Klasör isimlerini kullanmamakta fayda var.

biserver-ce\start-pentaho.bat kullanılarak  "Business Analytics Platform" çalıştırılabilir.

Sorunsuz çalışma durumunda Tomcat sunucu bir Command Promt ekranında çalışmaya başlıyacaktır.

Hata Durumları
Özellkele Java ile kaynaklı problemler olduğunda Bahsi geçen Command Promt ekranı hızlıca görünüp sonra da kaybolacak ve hiç bir Log dosyası da oluşmayacaktır. Bu durumda hatanın ne olduğunu da göremiyecek ve çözüm de üretemiyeceksiniz.

* Hata ayıklama için bazı dosyalara müdehale gerekir.  Dosyalar unix uyumlu olduğu için Notepad değil Wordpad veya Notepad+ gibi başka bir Editör kullanılmasında fayda var.

*Hata olduğunda bu hatayı görebilmek için biserver-ce\tomcat\bin\catalina.bat dosyasında ufak bir değişiklik yapılabilir.

Aşağıdaki satır; start komutuna /B paremetresi eklenerek bir sonraki satırda belirtilen hale getirilmeli.

set _EXECJAVA=start "%TITLE%" %_RUNJAVA%

set _EXECJAVA=start /B "%TITLE%" %_RUNJAVA%


Bu durumda  command prompt içinde
>c:
>cd\pentaho\biserver-ce
>start-pentaho.bat

 şeklinde çalıştırılırsa oluşan hata ekranda görünebilir. Hata ayıklama tamamlandıktan sonra /B paremetresi silinerek veya yedeği alınmış catalina.bat geri kopyalanarak orijinal haline dönmekte fayda var.

Olası Problemler
64bit makinada 32bit Java (JDK veya JRE) kurulu olması ve sistemde default olarak (JAVA_HOME) bu 32bit lik kurulumun seçili olması durumunda

"Error occurred during initialization of VM Could not reserve enough space for object heap
Could not create the Java virtual machine."

Şeklinde bir hata verecektir.

Bu problemin düzeltilmesi için 64bit Java kurulumu yapıp JAVA_HOME olarak ta bu yeni kurulumun belirtilmesi gerekir.

Eğer JAVA_HOME başka nedenlerle hala 32bit Java'yı göstermesi gerekiyorsa , PENTAHO_JAVA_HOME , PENTAHO_JAVA parametrelerini kullanarak 64bit Java pozisyonunu kullandırtabilirsiniz.

Bu parametreleri "Bilgisayarım" "Advanced" tabından kalıcı olarak set edilebilir veya "start-pentaho.bat" dosyası Edit edilerek 3. satırdan sonra aşağıdaki gibi satırlar eklenebilir. Bu satırlarda ilgili bilgisayarda kurulu olan 64bit Java klasörleri kullanılmalıdır.

set PENTAHO_JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01
set PENTAHO_JAVA=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\bin\java.exe
 
Uygulamaya Giriş
Başarılı çalışmaya başladıktan sonra http://localhost:8080 adresinden hemen uygulamaya bağlanıp kullanıcı adı olarak "admin" , parola olarak "password" kullanarak giriş yapabilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder